سه نقطه

go_back_to_sleep.jpg?tsid=20070201-070442-160c626e

نفس سرد زمان می‌تازد

لحظه ها می‌گذرند

واژه‌ها خاموشند

و تو از خاطره‌ای شیرین سرشار

پاکتر از حس تولد

که هجومیست به یک ناپیدا

می‌خندی

از سه نقطه به سه نقطه دیگر

و میان این دو سه نقطه

نقطه‌ای پیداست

... دوستت دارم...

کله‌ات که داغ کرد، می‌دونی چی می‌خوای (شایدم نمی‌دونی) نه گذشته برات مهم می‌شه نه آینده (شایدم هر دو). می‌خوای الان باشی (یا همیشه). نگاه که می‌کنی می‌بینی همه چی سر جاشه و تو هم جایی هستی که باید باشی (یا نباشی). حرکت می‌کنی که برسی (یا دور شی)، جلوتر که می‌ری خوشحال می‌شی (شایدم ناراحت)، خوب (یا بد) که گوش می‌دی، صدای خنده می‌شنوی، می‌بینی خدا منتظرته ناجور (یا جور جور)، پشت سرت رو که نگاه می‌کنی می‌بینی هر راهی (یا هیچ راهی) هم که می‌اومدی ته خط (یا سرخط) همین‌جا بوده. پقی (یا قاه قاه) تو هم می‌زنی زیر خنده، وسط خنده داری برای خودت کیف می‌کنی که یه چک آبدار تو گوش راستت (یا چپت) حس می‌کنی. - پاشو (یا بخواب) دیگه دیره...

* پی نوشت: ...

/ 91 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
باران سپيد

سلام خطر بیخ گوش زنگ آخر است !!!! با اخرین باران سپید به روزم و منتظر.

نکيسا

شمارش معکوس ... ۷ ...

نکيسا

سه نقطه نفس سرد زمان می‌تازد لحظه ها می‌گذرند واژه‌ها خاموشند و تو از خاطره‌ای شیرین سرشار پاکتر از حس تولد که هجومیست به یک ناپیدا می‌خندی از سه نقطه به سه نقطه دیگر و میان این دو سه نقطه نقطه‌ای پیداست ... دوستت دارم... کله‌ات که داغ کرد، می‌دونی چی می‌خوای (شایدم نمی‌دونی) نه گذشته برات مهم می‌شه نه آینده (شایدم هر دو). می‌خوای الان باشی (یا همیشه). نگاه که می‌کنی می‌بینی همه چی سر جاشه و تو هم جایی هستی که باید باشی (یا نباشی). حرکت می‌کنی که برسی (یا دور شی)، جلوتر که می‌ری خوشحال می‌شی (شایدم ناراحت)، خوب (یا بد) که گوش می‌دی، صدای خنده می‌شنوی، می‌بینی خدا منتظرته ناجور (یا جور جور)، پشت سرت رو که نگاه می‌کنی می‌بینی هر راهی (یا هیچ راهی) هم که می‌اومدی ته خط (یا سرخط) همین‌جا بوده. پقی (یا قاه قاه) تو هم می‌زنی زیر خنده، وسط خنده داری برای خودت کیف می‌کنی که یه چک آبدار تو گوش راستت (یا چپت) حس می‌کنی. - پاشو (یا بخواب) دیگه دیره... * پی نوشت: ...

نکيسا

از شمارش معکوس هم رد شده ... نمينويسی ؟!

نکيسا

بهمن سال ۸۶ رسيد بنويس ... خجالت هم خوب چيزيه ولله

آرزو

از طرف پرشين بلاگ اومدن وبلاگت رو ببندن.... گفتن اين ققنوس کيه؟ که اينقدر تنبله من ميانجيگری کردم و قول دادم که ديگه دست از تنبلی برميداره و پسر خوبی ميشه پس آبروی من رو بخر

ققنوس رها

گاهی ننوشتن ها خیلی شیرین است دلخوشم به سکوت

نکيسا

من از آن روز که درد بند تو ام آزادم

نکيسا

تظاهر به آرامی خيلی سخته وقتی درونت آشوبه ...

نکيسا

خوب بهانه ای داری واسه آپ نکردن